Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số: 10/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc thống nhất danh mục duy tu bảo dưỡng công trình thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (vốn sự nghiệp) 05/01/2024
Số: 11/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn các chức danh, số lượng và chế độ cho những người tham gia công việc của thôn từ nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 05/01/2024
Số: 15/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã 05/01/2024
Số: 14/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 05/01/2024
Số: 16/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phê chuẩn dự toán Ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2024 05/01/2024
Số: 09/NQ-HĐND giao Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn xã 05/01/2024
Số: 13/NQ-HĐND Về kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã 05/01/2024
Số 03/TB-HĐND nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân giữa Thường trực HĐND xã và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã năm 2024 04/01/2024
Số 02/TB-HĐND Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân của HĐND xã năm 2024 04/01/2024
Số 296/UBND-TH Công văn về giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7 HĐND xã, khóa XV 07/11/2023
Số 43/TB-UBND Thông báo Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023 31/10/2023
Số 05/TB-UBND Thông báo Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Đăk Kôi Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 31/10/2023
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 38
Tháng 07 : 793
Tháng trước : 1.659
Năm 2024 : 10.092